Over ons

Home » Over ons

Voorstellen…

Ik zal mij eerst even voorstellen, mijn naam is Ellen Pot-Hodzelmans, 49 jaar, getrouwd en moeder van 3 jongens in de leeftijd van 16, 13 en 10 jaar.

In de eerste jaren dat mijn kinderen opgroeiden heb ik er bewust voor gekozen om van mijn jongens te genieten en veel bij ze te zijn.  Kleine kinderen worden groter en door mijn ervaringen in die jaren was het duidelijk dat ik weer aan de slag wilde en dat LeukerOud! er moest komen.

Deze ervaringen hadden te maken met de begeleiding van mijn zieke vader en schoonvader, waarvoor veel geregeld moest worden. Een verhuizing, zorg, administratie, ziekenhuisbezoeken, etc. Veel zorg en begeleiding was er nodig in korte tijd en wat was het fijn dat ik in de gelegenheid was om hen hierin te ondersteunen. Vervolgens verhuisde ook mijn schoonmoeder en had extra hulp nodig, dus wederom moest er van alles geregeld worden. Weer was ik dankbaar dat ik de tijd had om hierin bij te staan. Tegelijkertijd deed dit mij beseffen dat dit zeker niet vanzelfsprekend is. Kinderen wonen niet altijd in de buurt, werken vaak veel, hebben een druk eigen gezinsleven en sociale verplichtingen en hoezeer men vaak wil helpen, de tijd is er gewoonweg niet altijd. Ook zijn er situaties waarin de gebruikelijke mantelzorgers overbelast raken of een paar weken op vakantie zijn, dan is het fijn dat u kunt terugvallen op de hulp van LeukerOud!

Inmiddels bestaat LeukerOud! alweer 7 jaar!

7 jaar waarin ik van mijn passie mijn werk heb kunnen maken. Zoveel lieve mensen, die het vertrouwen in LeukerOud! hebben en waardoor dit mogelijk werd.

Ervaring:

– Ruime ervaring met begeleiding van ouderen

– Ruime ervaring administratie en organisatie

– In het bezit van diploma HBO Facilitaire Dienstverlening

– In het bezit van diploma EHBO

Op uw verzoek kan een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) worden overlegd.

Wat biedt LeukerOud!…

Als men ouder wordt is een beetje hulp vaak zeer welkom. Het gaat allemaal niet meer zo gemakkelijk als het ooit ging, een telefoontje plegen, post behandelen, het voelt soms als een last waar men tegenop kan zien. Ook een museumbezoek is veel gezelliger met zijn tweeën en bij de huisarts is het fijn als er iemand bij is, twee horen immers meer dan één.

LeukerOud! neemt u graag iets uit handen, regelt of organiseert iets voor u of biedt u gewoon gezelligheid en een luisterend oor.

U kunt LeukerOud! inhuren om u, uw ouder of uw naaste bij te staan bij verschillende uiteenlopende zaken, zoals:

Leuk uit:

– de natuur in
– theaterbezoek (boeking, vervoer, begeleiding)
– museumbezoek
– bibliotheekbezoek
– boodschappen doen
– samen winkelen (aanschaf kleding, een cadeautje kopen)
– bezoek familie/vrienden/kennissen
– etc.

Leuk thuis:

– gezelschap
– samen een kopje koffie drinken
– een luisterend oor
– etc.

Administratie/organisatie:

– postbehandeling
– afspraken plannen
– noodzakelijke telefoontjes overnemen
– aanvraag WMO/pgb
– organiseren (verjaardags)feestje
– etc.

Begeleiding bij:

– huisartsbezoek (indien gewenst incl verslag voor familie of de cliënt zelf, zodat het nog eens rustig kan worden nagelezen)
– ziekenhuisbezoek (indien gewenst incl verslag)
– fysiotherapeut
– tandarts
– opticien
– audicien
– pedicure
– manicure
– kapper
– etc.

LeukerOud! kan bijna alles voor u regelen, helemaal aangepast aan uw wensen. LeukerOud! biedt geen medische zorg/verzorging, maar kan dit uiteraard wel voor u organiseren.

Mantelzorgers en respijtzorg….

Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid de zorgtaken incidenteel (bv tijdens een vakantie) of structureel (bv een aantal uren per week) over te dragen aan een ander. Door af en toe de zorg even uit handen te geven is het voor de mantelzorger makkelijker de zorg lang vol te houden.

LeukerOud! kan uw taken tijdens deze “vrijaf periodes” overnemen, zodat u even echt kunt ontspannen.

Mogelijk kunt u zelfs een vergoeding voor respijtzorg ontvangen. Of u hiervoor in aanmerking komt kan LeukerOud! samen met u bekijken.

Tarieven

De tarieven voor gezelschap en begeleiding op maat hangen af van uw persoonlijke situatie. Neem gerust even contact op!

Reiskosten (berekend vanaf vestigingsadres Susteren), parkeerkosten, kosten verbonden aan uitjes, entreekaartjes en consumpties tijdens uitjes worden apart aan u doorberekend. Deze extra kosten worden altijd duidelijk gespecificeerd op uw rekening die u maandelijks ontvangt.

Indien u over een WMO indicatie voor begeleiding individueel beschikt, krijgt u de hulp van LeukerOud! wellicht (gedeeltelijk) vergoed.