Voorstellen

Home » Voorstellen

Ik zal mij eerst even voorstellen, mijn naam is Ellen Pot-Hodzelmans, 44 jaar, getrouwd en trotse mama van 3 jongens in de leeftijd van 13, 10 en 7 jaar. In de eerste jaren dat mijn kinderen opgroeiden heb ik er bewust voor gekozen om van mijn jongens te genieten en veel bij ze te zijn. Echter, kleine kinderen worden groter en door mijn ervaringen in die jaren was het duidelijk dat ik weer aan de slag wilde en dat LeukerOud! er moest komen.

Deze ervaringen hadden te maken met de begeleiding van mijn zieke vader en schoonvader, waarvoor veel geregeld moest worden. Een verhuizing, zorg, administratie, ziekenhuisbezoeken, etc. Veel zorg en begeleiding was er nodig in korte tijd en wat was het fijn dat ik in de gelegenheid was om hen hierin te ondersteunen. Vervolgens verhuisde ook mijn schoonmoeder en had extra hulp nodig, dus wederom moest er van alles geregeld worden. Weer was ik dankbaar dat ik de tijd had om hierin bij te staan. Tegelijkertijd deed dit mij beseffen dat dit zeker niet vanzelfsprekend is. Kinderen wonen niet altijd in de buurt, werken vaak veel, hebben een druk eigen gezinsleven en sociale verplichtingen en hoezeer men vaak wil helpen, de tijd is er gewoonweg niet altijd.

Ook zijn er situaties waarin de gebruikelijke mantelzorgers overbelast raken of een paar weken op vakantie zijn, dan is het fijn dat u kunt terugvallen op de hulp van LeukerOud!

Inmiddels bestaat LeukerOud! al weer 4 jaar!

4 jaar waarin ik van mijn passie mijn werk heb kunnen maken. Zo veel lieve mensen, die het vertrouwen in LeukerOud! hebben en waardoor dit mogelijk werd!

Ervaring:

• Ruime ervaring met begeleiding van ouderen
• Ruime ervaring administratie en organisatie
• In het bezit van diploma HBO Facilitaire Dienstverlening
• In het bezit van diploma EHBO

Op uw verzoek kan een VOG (een Verklaring Omtrent het Gedrag) worden overlegd.