Respijtzorg

Home » Respijtzorg

Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid de zorgtaken incidenteel (bv tijdens een vakantie) of structureel (bv een aantal uren per week) over te dragen aan een ander. Door af en toe de zorg even uit handen te geven is het voor de mantelzorger makkelijker de zorg lang vol te houden.

LeukerOud! kan uw taken tijdens deze “vrijaf periodes” overnemen, zodat u even echt kunt ontspannen.