Tarieven

Home » Tarieven

Indien u een indicatie voor begeleiding individueel beschikt, kunt u de hulp van LeukerOud! geheel of gedeeltelijk vanuit uw persoonsgebonden budget (PGB) betalen. Mocht dit niet het geval zijn, dan wordt het tarief in onderling overleg vastgesteld.
Reiskosten (berekend vanaf vestigingsadres Susteren), parkeerkosten, kosten verbonden aan uitjes, entreekaartjes en consumpties tijdens uitjes worden apart aan u doorberekend.

De gemaakte extra kosten worden altijd duidelijk gespecificeerd op uw rekening die u maandelijks ontvangt. Transparantie van de kosten vindt LeukerOud! erg belangrijk. Is er iets onduidelijk, bespreek dit dan direct, graag zelfs!